Adela Jušić

Nostalgia

“Grčka riječ za „povratak“ je nostos. Algos znači „patnja.“ Dakle nostalgija je patnja uzrokovana žudnjom za povratkom.”
Milan Kundera, Ignorancija

Rad se zasniva na stvarnoj situaciji i iskustvima vezanim za kuću u kojoj živim. Kuća je iznajmljena od bosanske porodice koja je napustila Sarajevo na početku rata 1992 i otišla u izbjeglištvo u Dansku. Majka, doktorica, otac inžinjer i dva sina, sada, nakon  25 godina već odrasli mladići još uvijek žive u Danskoj. Sada više nisu izbjeglice, već državljani ove zemlje. Majka i otac rade u svojoj struci i porodica se ne namjerava nikada vratiti u Bosnu. Ipak, svake godine je posjete i borave sedmicu ili dvije u svojoj kući. Dogovor sa njima kao vlasnicima kuće je da se tokom perioda njihove posjete ja privremeno iselim. Kuća tada ponovo pripada samo njima. Nešto njihovih privatnih stvari nalazi se složeno u dva velika, stara, drvena ormara u najmanjoj sobi kuće. Tamo stoje, pažljivo spremljene slike, stare porodične fotografije, par vjerskih knjiga, pokrivači, posteljine, ručno vezene tkanine i slični predmeti koji za njih imaju intimnu vrijednost. Inače, ja ne smijem koristiti ove predmete, a oni ih stavlja- ju u upotrebu toko posjete. Rad je instalacija sačinjena od ovakvih predmeta i fotografija i bavi se nostalgijom i emocijama koje neko može imati kada se privremeno vrati u odavno izgubljen dom i domovinu.

Adela Jušić:

Je rođena 1982 u Sarajevu, gdje živi i radi. Jušić je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu 2007. godine i magist- rirala Ljudska prava i demokratiju u jugoistočnoj Evropi, Univerzitet u Sarajevu i Bolonji 2013. Suosnivačica je Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA. Adela Jušić je izlagala na oko 100 internacionalnih izložbi, uključujući Bijenale Manifesta 8, Murcia, Španija; Videonale, Bonn; Image Counter Image, Minhen, Balkan Inisght, Pompidou Center, Pariz, Francuska itd. Učestvovala je na više rezidencijalnih programa za umjetnike/ce ( New York, Vienna, Basel, itd.). Do- bitnica je nagrade Young Visual Artist Award za najboljeg/u mladu bosanskog/u umjetnika/cu 2010, Henkel Young Artist Price CEE, 2011, i Specijalne  nagrade Oktobarskog salona, Beograd, 2013.

Nostalgia

“The Greek word for “return” is nostos. Algos means “suffering”. So nostalgia is the suffering caused by an unappeased yearning to return.”
Milan Kundera, Ignorance

The work is based on real situations and experiences related to the house I live in. I rent it from a Bosnian family that left Sarajevo at the beginning of the war in 1992, and ended up as refugees in Denmark. The mother – a doctor, the father – an engineer and two boys, now, after 25 years, grown-up sons, still live in Denmark. They are not refugees any more, but Danish citizens. Mother and father work in their professions, and family has no intentions of coming back to Bosnia. However, they visit every year and stay at their house for a week or two. The deal with them as owners is that I have to move out during their stay. The house then again, belongs only to them. Some of their private belongings are in the house, and are stored in two big, old wooden wardrobes in the smallest room of the house. Several carefully stored paintings, old family photos, few religious books, bed covers, linens, handmade embroideries and similar objects that have intimate value for them can be found there. I am not supposed to touch or use those, and when they visit, they put the objects in usage. The work consists of an installation of such objects and photographs and deals with nostalgia and emotions one can have when temporarily retur- ning to a long lost home and homeland.

Born in Sarajevo 1982, where she lives and works. She graduated at the Academy of Fine Arts, University of Sarajevo, holds an MA in Human Rights and Democracy in South East Europe from Sarajevo and Bologna Universities. She is a co-founder of the Association for Culture and Art CRVENA, exhibited at around 100 international exhibitions including Manifesta 8, Murcia, Spain; Videonale, Kunstmuseum Bonn, Germany; Image Counter Image, Haus der Kunst, Munich, Germany, Balkan Insight, Pompidou Center, Paris, France, etc. Participated in several Artists-in-Residence programmes ( ISCP, New York; Vienna, Basel …). She won the Young Visual Artist Award for the best young Bosnian artist in 2010, the Henkel Young Artist Price CEE in 2011, and the Special award of the Belgrade October Salon in 2013.