Bojan Stojčić

Nijedan trag ne obećava put

„Nijedan trag ne obećava put“
je tekući proces satavljen od mnogo privremenih intervencija. Radi se o velikoj knjizi poezije, koja se oblikuje već nekoliko godina na različitim lokacijama i situacijama koje u meni probude reakciju. Ispočetka, rad je imao formu haiku poezije pisane na bosanskom, da bi sada postao slobodniji, ne vežući se za nikakvu utvrđenu formu, uglavnom pisan na engleskom. Kombinacijom određene lokacije (i situacija) i mog teksta koji je reakcija na istu, nastaju radovi koji nadilaze narativ i simboliku,  kako same lokacije, tako i teksta koji joj je umetnut. Sve intervencije potom se foto-dokumentuju i postaju stranice za sad nepostojeće velike knjige poezije, rasute po prostoru i vremenu kojim sam se kretao.

Bojan Stojčić:

(1988) Diplomirao je i magistrirao na odsjeku za Grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Uz ostale nagrade i priznan- ja, Bojan Stojčić je finalist nagrade ZVONO za najboljeg mladog umjetnika/um- jetnicu (2014), kao i dobitnik Nagrade za klasični crtež na Nacionalnom Analu crteža (2014). Njegovi radovi nalaze se u kolekcijama Duplex100m2, Deutche Telecom Digital Art Collection, kao i u privatnim kolekcijama u Austriji, Engles- koj, Švedskoj i Francuskoj.

No Trace promises the Path

„No Trace promises the Path“
is an ongoing process composed out of the many temporary interventions. It is actually a big book of poetry, which is being formed for several years now on different locations and situations, that provoke reactions inside of me. At the beginning, the work was developed in form of Haiku poetry written in Bosnian, but today it is a lot more open, not holding on to any predetermined form, and written mostly in English language. Combining specific locations and situations together with my text that is a reaction to it, new works are developed so they go beyond the narrative and symbolic of both, location and text that is put into it. All the interventions are later photo-documented and are becoming pages of one big (still not existing) poetry book, scattered around the space and time through which I had passed.

Born 1988, graduated and holds an MA in graphic design from the Academy of Fine Arts in Sarajevo, finalist of the “Zvono” award for the best young Bosnian artist (2014), received an Award for classical Drawing at the National Drawing Biennal of BiH (2014). His works are part of collections: Gallery Duplex100m2, Deutsche Telekom Digital Art Collection, privat collections in Austria, England, Sweden and France.