Jim Marshall

Izgubljene stvari

„Izgubljene stvari“ je fotoserija koja sadrži slike vlastitih stvari izgubljenih i napuštenih na Zapadno-balkanskoj izbjegličkoj ruti, u kukuruznim poljima i duž željezničke pruge koja nije u upotrebi, a koja vodi do granice između Srbije, Mađarske i Hrvatske.
U radu su prikazane te izgubljene stvari kao sredstvo za povezivanje na ličnom, intimnom nivou sa izbjegličkim porodicama koje su ih izgubile i napustile, a kojesu i same izgubljene i napuštene na dugom putu koji vodi daleko od kuće. Ti svakodnevni, univerzalno prepoznatljivi, izgubljeni objekti su prezentirani u ovom radu kao analogija gubitku pripadnosti koji su iskusile izbjeglice.
Same izbjeglice nisu vidljive na slikama, a njihova nevidljivost predstavlja iskaz o trenutnom dogovoru EU iTurske, gdje se nazire cilj koji jednostavno treba da učini izbjeglice nevidljivim širem svijetu. Međutim,  ljudska lica izbjeglica su jasno prisutna u tim malim tragovima svojih epskih i traumatičnih putovanjana kojima bi pronašli barem neki nivo sigurnosti  i zaštite.

Jim Marshall:

Rođen je u Škotskoj, umjetnik je i aktivista koji živi i radi u Bosni i Hercegovini  od 1994 godine. U opusu ima 7 fotografskih projekata koji su predstavljeni na 11 solo izložbi, te je učestvovao na brojnim grupnim izložbama od 2011. Njegov rad „Sarajevo, nekad i sad“ dio je stalne postavke Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine  i nedavno  je izlagan na Venecijaskom bijenalu, na 15. internacionalnoj izložbi arhitekture.

Lost Belongings

“Lost Belongings” is a photo series featuring images of possessions mis- placed and abandoned on the Western Balkan refugee route, in cornfields and along disused railway lines that lead to the borders between Serbia, Hungary, and Croatia.
This work presents these lost belongings as means of connecting on a per- sonal, intimate level with the refugee families who misplaced and discarded them, refugee families who themselves are misplaced and abandoned on the long road that leads away from home. These everyday, universally recognizable lost objects are presented in this work as an analogy for the loss of allegiance experienced by refugees.
Refugees themselves are not visible in the images, their invisibility representing a statement on the current EU-Turkey Refugee Deal, where the aim of making refugees invisible to the wider world can be seen, However, the human faces of refugees are clearly present in these small traces of their epic and traumatic journeys to find at least some level of safety and security.

Scottish born artist and activist who has lived and worked in Bosnia and Her- zegovina since 1994. He has presented 7 photography collections at 11 solo exhibitions and has participated in numerous collective exhibitions since 2011. His photographic work,“Sarajevo, Then and Now” is permanently exhibited at the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina and was recently exhibited at La Biennale di Venezia’s 15th International Architecture Exhibition.