Lana Čmajčanin

Geometrija vremena Geometrija vremena
HD video I 03ʼ29“ I sound I color I loop

Povijesne karte Bosne i Hercegovine, od vremena Rimskog carstva pa sve do Daytonskog sporazuma, odražavaju interese i geopolitičke pretenzije njihovih stvaraoca, europskih imperijalnih sila. Karte BIH nisu samo sredstva reprezentacije već sredstva kreiranja i održavanja geopolitičke moći. One su modeli dominacije pojedinih imperija, ideologija, nacija, jezika, kultura i muškog roda. One potvrđuju Foucaultovu tvrdnju da istine nema izvan moći. Preklapanjem 35 povijesnih karti koje prikazuju BiH kao dio različitih državnih tvorevina kroz proteklu 551 godinu rezultira informacijskom bukom, prevelikom količinom uslojenih podataka čije žarište nalazimo upravo na teritoriju Bosne i Hercegovine. Izmjene granica BiH, nataložene kroz povijest, u radu se prepoznaju kao zone zacrnjenja koje svaku daljnju intervenciju čine jalovom, a refleksiju o teritorijalnoj cjelovitost zemlje praktički nemogućom. I upravo na relaciji naznačenih krajnosti – otvorenosti ka novim interpretacijama, ali i nemogućnosti istih uslijed povijesnog zasićenja – kreću se karte, kao i svi pokušaji promišljanja državnosti i suvereniteta teritorija Bosne i Hercegovine.

Lana Čmajčanin:
Rođena je u Sarajevu 1983. Školovala se na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje je 2007. diplomirala na Odsjeku kiparstva. Trenutno pohađa doktorski studij na Akademiji Likovnih umjetnosti u Beču. Članica je i jedna od osnivačica Udruženja za kulturu i umjetnost od CRVENA. Izlagala je na brojnim internacionalnim i regionalnim izložbama. Svoje video radove prezentirala je na više međunarodnih festivala, a posljednjih godina povremeno drži i predavanja o svome radu i sudjeluje u javnim diskusijama povodom različitih izložbi.
Primila je i nekoliko vrijednih nagrada, među kojima se ističe Specijalna nagrada 54. Oktobarskog salona 2013. i ulazak u finale Nagrade Zvono 2011. godine. 2015. i 2016. godine nominovana za Keith Haring Fellowship za umjetnost  i aktivizam na Bard College, Annandale-on-Hudson, New York.

Geometry of Time

HD video I 03ʼ29“ I sound I color I loop

Historical maps of Bosnia and Herzegovina, from Roman times until the Dayton Agreement, reflect the interests and geopolitical aspirations of their creators, European imperial powers. The maps of Bosnia and Herzegovina are not only the means of representation, but the means of creating and maintaining geo- political power. They are the models of domination of specific empires, ide- ologies, nations, languages, cultures and male gender. They confirm Foucault’s claim that truth isn’t outside power.
Overlapping 35 historical maps representing BiH as a part of different state formations throughout the past 551 years results in information noise, too much stratified data, the epicentre of which can be found precisely in Bosnia and Her- zegovina. Changed borders of BiH, collected through history, can be recognized in the work as blackened zones that make each future intervention futile, whe- reas they make the reflection on territorial integrity of the country almost impos- sible. These maps exist precisely on the relation of these extremes – openness to new interpretations, but also the impossibility of the same due to historical saturation, as well as all the attempts at considering statehood and sovereignty of the territory of Bosnia and Herzegovina.

Born in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina in 1983. She holds an MFA in Sculpture from the Academy of Fine Arts at the University of Sarajevo. She is currently a PhD candidate at the Academy of Fine Arts Vienna. Her work encompasses installations, video works, performances and sound installations. She is one of the founders and members of the Association for Culture and Art CRVENA. Lana Čmajčanin has shown her works in many international exhibi- tions and has participated in several Artists-in-Residence programmes. She has won several awards and scholarships including the Special Award of the 54th October Salon in 2013. She has also been nominated for the Keith Haring Fellowship in Art and Activism at Bard College in Annandale-on-Hudson, New York.